Gammalkil, Gammalkils Kyrka

Bron foto: LP-hoes

De kerk van Gammalkil (Östergötlands län) is gebouwd rond 1800. Op 10 april 1802 tekende Pehr Schiörlin het contract voor de bouw van een nieuw orgel met dertig stemmen. In 1806 werd het gekeurd door Zacharias Köhler, domorganist in Linköping. Een eerste wijziging werd in 1879 uitgevoerd door Anders Kullbom. Hij verving de Kvinta door een Fugara 8′, en plaatste de Kvinta op het Öververk. De Flachfleut 4′ van het Öververk verhuisde naar het Huvudverk. Tenslotte veranderde hij de Trompet 8′ van het Huvudverk in een Trompet 16′ en voegde hij de mixturen samen tot één mixtuur. Ingrijpende ombouwplannen met dispositiewijzigingen en pneumatisering van de tractuur zijn gelukkig nooit uitgevoerd, mede dankzij het feit dat Albert Schweitzer in 1927 een concert op het orgel heeft gegeven. Hij adviseerde sterk het instrument niet om te bouwen. In 1948 voerde Frobenius een restauratie uit. De Trompet 8′ werd hersteld, de Kvint werd teruggeplaatst en de Fugara verwijderd. Frobenius plaatste ook een geheel nieuwe Mixtur 4 chor, een tremulant op het Öververk en hij breidde de pedaalomvang uit van C-a tot C-f’. In de jaren 1973-1975 werkte de firma Moberg aan het orgel. Zij verwijderden de Mixtur uit 1948 en reconstrueerden de oorspronkelijke twee mixturen van Schiörlin. Onder leiding van Lars Norgren is het orgel in 1996/1997 tenslotte grondig gerestaureerd door Åkerman & Lund. De pedaalomvang werd weer iets verkleind tot C-d’. De mixturen uit 1975 zijn weer vervangen door betere reconstructies. Verder is het orgel geheel opnieuw geïntoneerd en gestemd volgens de oorspronkelijke temperatuur.

Dispositie:

Huvudverk: C – f3 Principal 16′ (discant), Qvintadena 16′ (B/D), Principal 8′, Flauto Doppio 8′, Viola di Gamba 8′, Octava 4′, Rörfleutt 4′, Qvinta 3′, Octava 2′, Mixtur 2 chor (1’+1′) – 1997, Mixtur 2 chor (4/5’+2/3′) – 1997, Trompet 8′ (B/D).
Överwerk: C – f3 Principal 8′ (discant), Gedagt 8′ (bas), Offenfleut 8′ (discant), Qvintadena 8′, Principal 4′, Flachfleut 4′, Viola di Gamba 4′, Spitzfleut 2′, Scharff 3 chor (1’+4/5’+2/3′), Trompet 8′ (B/D), Vox Humana 8′ (discant), Tremulant – 1948.
Pedal: C – f1 Principal 16′, Dubbel Subbas 16′, Octava 8′, Octava 4′, Blockfleut 1′, Basun 16′, Dulcian 8′.
Koppelingen: Manual – Överwerk, Pedal – Manual.
Speelhulpen: Calcant, Vädersvällare Öververk, Sperventil Manual, Sperventil Öververk, Sperventil Pedal.