Groningen, St. Jozefkathedraal, kabinetorgel

Foto’s: Anton Lukassen © 2005/2006

Het kabinetorgel heeft eerst in de Sint Martinuskathedraal in Groningen gestaan, vandaar (bij het sluiten van de kathedraal) is verhuisd naar de Katholieke kerk in Sint Nicolaasga (Friesland) en daarbij werd bedongen dat als deze Friese parochie het orgel ooit zou wegdoen, dat de “oude” parochie in Groningen (de Sint Martinuskathedraal is samen gegaan met de Sint Jozefkerk) het eerste recht zou hebben om het kabinetorgel terug te kunnen krijgen. Dat is dus in 2004 of 2005 ook gebeurd, het orgel staat nu bij het zogenaamde “congregatiealtaar” in de kerk. Het is omstreeks 1820 gebouwd door Schrimpf & Bergman.

De dispositie van het F. Schrimpf en E. Bergman-orgel:

Manuaal: (C-f3)
Holpijp 8 B/D
Prestant 8 D
Fluit 4 B/D
Octaaf 2 B/D
Tremulant