Haarlem, Nieuwe Kerk

Foto’s: Wim Verburg – 2003

In 1791 werd een orgel geplaatst in deze kerk. Als
basis voor dit door Hendrikus Hermanus Hess geplaatste instrument diende het voormalig koororgel van de Grote Sint Bavo dat in 1523 was gebouwd door Jan van Covelen. Er werd vervolgens aan gewerkt door Allart Claesz, Peter Jansz de Swart, Germer en Galtus van Hagerbeer, Barend van Loon en Hendrik van Giessen. Na de bouw van het grote Müllerorgel werd het kleine orgel alleen nog als vervangend instrument gebruikt en het werd in 1791 door Hess in deze kerk geplaatst. Het
orgel onderging daarbij aanpassingen en nadien ook veranderingen door J.C. Friedrichs in 1808 en 1815, B.J. Gabry in 1826, H. Knipscheer in 1862 en G. Gabry in 1886 en 1904. In 1958 vond een grondige restauratie plaats door Van Vulpen waarbij in de kas een eenmanualig orgel werd gebouwd met nog slechts twee registers van het oude instrument. Het pijpwerk uit het orgel zoals Gabry het in 1904 had achtergelaten was ongeschonden bewaard gebleven. Derhalve was er een goed uitgangspunt voor een reconstructie. Deze vond plaats in 1985, ook door Van Vulpen. Door middel van een erfenis werd het in 1994 financieel mogelijk het pedaalpijpwerk uit 1904 te vervangen. Het werk werd andermaal uitgevoerd door de Gebroeders Van Vulpen.

De huidige dispositie:

Hoofdwerk: (C-f3)
Bourdon 16
Praestant 8
Roerfluit 8
Octaaf 4
Nachthoorn 4
Quint 3
Octaaf 2
Gemshoorn 2
Tertiaan (1 3/5)
Mixtuur 3-4 st.
Cornet (5 st.)
Trompet 8

Bovenwerk: (C-f3)
Holpyp 8
Quintadena 8
Fluit 4
Picolo 2 (1886)
Flageolet 1
Vox Humana 8

Pedaal: (C-d1)
Subbas 16
Octaaf 8 (1994)
Octaaf 4 (1994)
Trompet 8 (1994)

Tremulant (hele orgel)
Octaafkoppel.
Koppeling Clavier
Koppeling Pedaal