Heythuysen, werkplaats Verschueren

De foto’s op deze pagina: Gérard van Betlehem © 2007.
Geen enkele foto van deze pagina mag worden overgenomen,
tenzij na verkregen voorafgaande schriftelijke toestemming.
Voor contact: betlehem@mac.com
www.betlehem.nl

All Rights Reserved. These photos may NOT be reproduced, stored in
a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Gérard van Betlehem. For contact: betlehem@mac.com ,  www.betlehem.nl

In de werkplaats van Verschueren Orgelbouw te Heythuysen, het orgel
dat in de eerste helft van 2008 geplaatst gaat worden in Stift Wilten, Innsbruck.