Huizen, Nieuwe Kerk

Foto’s: jancoschout@solcon.nl © 2005; Tekst: Piet Bron

Op 7 oktober 1924 wordt het contract voor het vervaardigen van een kerkorgel getekend. De bouwer wordt de firma Valckx & Van Kouteren te Rotterdam. Het wordt een instrument met 17 stemmen, verdeeld over twee klavieren en een zelfstandig pedaal. De pijpen worden tot klinken gebracht via het pneumatische systeem.
In de jaren vijftig volgt een grote ‘opknapbeurt’. De firma Valckx &
Van Kouteren is opgehouden te bestaan. Het werk wordt door de
firma Pels & Zoon te Alkmaar overgenomen. De winddruk van het orgel wordt verlaagd, er wordt een nieuwe speeltafel geplaatst en het systeem wordt elektro-pneumatisch.
In 1993 volgt een restauratie door de firma Pels & Van Leeuwen onder
adviseurschap van drs. J.J. van der Harst. De 1038 pijpen worden
schoongemaakt, en opnieuw geدntoneerd. De mechaniek wordt gereinigd en deels vernieuwd. De Mixtuur 4 sterk van het hoofdwerk wordt in de discant gewijzigd in een Cornet 4 sterk. De oorspronkelijke fluit dolce 4-voet van het zwelwerk wordt vanwege de labiele kwaliteit vervangen door een Openfluit 4-voet, welke beter aansluit bij het bestaande pijpwerk.
Afgezien van de genoemde wijzigingen en de toevoeging van het
pedaalregister, bevindt het orgel zich nagenoeg in originele staat. In de
jaren negentig zouden dergelijke orgels in de container terechtkomen, ware het niet dat er niet genoeg geld was om tot nieuwbouw over te gaan.
Tegenwoordig staat dit type orgel weer in de belangstelling en word
geprobeerd om deze instrumenten, mits voldoende kwalitatief, zoveel mogelijk te conserveren.

De dispositie:

Hoofdwerk: (C-g3)
Bourdon 16
Prestant 8
Roerfluit 8
Cello 8
Octaaf 4
Quint 2 2/3
Octaaf 2
Cornet-mixtuur 4 sterk
Trompet 8

Zwelwerk: (C-g3)
Holpijp 8
Gamba 8
Celeste 8
Openfluit 4
Woudfluit 2
Basson-hobo 8

Pedaal: (C-f1)
Subbas 16 (C-d1)
Bourdon 16 (tr. Hw.)
Octaafbas 8 (C-d1)
Basson 16 (C-d1)

Koppels:
Hoofdwerk-Zwelwerk
Hoofdwerk-Zwelwerk 16′
Hoofdwerk-Zwelwerk 4′
Pedaal-Hoofdwerk
Pedaal-Hoofdwerk 4′
Pedaal-Zwelwerk
(Vrije combinaties)