Klundert, Cultureel Centrum “De Stad Klundert”

De foto’s op deze pagina: Gérard van Betlehem © 2003.
Geen enkele foto van deze pagina mag worden overgenomen,
tenzij na verkregen voorafgaande schriftelijke toestemming.
Voor contact: gerard@betlehem.nl

Moerdijk (Noord-Brabant) – Sint Stefanuskerk (Hoofdorgel)
Gebouwd door: Marcussen & Søn (1965) Na de watersnoodramp werd de kerk in Moerdijk hersteld, maar het oude orgel ging verloren. In 1965 werd een nieuw instrument van de Deense firma Marcussen geplaatst. Het was betaald uit het rampenfonds.

Marcussen plaatste al eerder een positief in de kerk. Adviseur bij de bouw was Lambert Erné. De intonatie is milder dan gebruikelijk bij Marcussen, omdat men de klank heeft aangepast aan de wensen van de Rooms-Katholieke liturgie. Op 14 november 1965 is het orgel plechtig ingewijd, waarbij het door Lambert Erné werd bespeeld. Het instrument werd na sluiting van de kerk overgeplaatst naar Cultureel Centrum “De Stad Klundert” in Klundert

Dispositie:

Huvudvaerk: (C-g3)
Principal 8
Rørfløjte 8
Oktav 4
Spidsfløjte 4
Oktav 2
Mixtur 4-6 kor
Dulcian 16
Trumpet 8

Rygpositiv: (C-g3)
Gedakt 8
Principal 4
Rørfløjte 4
Gemshorn 2
Nasat 1 1/3
Scharf 4 kor
Sesquialtera 2 kor
Krummhorn 8
Tremulant

Brystvaerk: (C-g3)
Traegedakt 8
Fløjte 4
Principal 2
Sivfløjte 1
Regal 8
Tremulant
HV+RP, HV+BV, RP+BV
P+HV, P+RP, P+BV

Pedal: (C-f1)
Principal 16
Octav 8
Octav 4
Mixtur 5 kor
Basun 16
Trumpet 8
Skalmeja 4