Leiderdorp, Gereformeerde Gemeente

Foto: Gerard Harbers

Het orgel in de kerk van de Geref. Gemeente aan de Hoofdstraat is van oorsprong gebouwd in 1901 door het orgelbouwbedrijf J(an). van Gelder (opgericht in 1874, gevestigd aan de Apothekersdijk). Opdrachtgever was de Gereformeerde Kerk in Leiderdorp, voor haar nieuwe kerkgebouw (gebouwd in 1891). Het orgel is in 1933 gerestaureerd en uitgebreid door Valcks & Van Kouteren.

Jan van Gelder zelf was er niet meer bij, daar hij in 1896 was overleden. Van Gelders meesterknecht was in die dagen G(errit). van Leeuwen jr. (1867-1946). Van Leeuwen heeft het orgel gebouwd onder de naam van Wed. J. van Gelder. Pas twee jaar na het gereedkomen van het orgel begon Van Leeuwen voor zichzelf (1903), onder eigen naam. Na Van Leeuwens dood in 1946 zetten de zoons Gerrit (1903- ?) en Willem (1903-1992) het bedrijf voort. In1964 volgde een fusie met het noodlijdende bedrijf van Bernard Pels tot Pels & Van Leeuwen. Zeer recent (januari 2017) is bekend geworden dat deze firma faillissement heeft aangevraagd. Inmiddels heeft de firma een doorstart gemaakt.

In 1955 verbouwde de firma van Leeuwen “vaders” orgel tot wat het nu is. De broers Gerrit en Willem zaten toen allebei nog in de firma, waarvan Willem meer de orgelbouwer was en Gerrit meer de onderhoudsman.. Adviseur was Feike Asma. In elk geval krijgt het vernieuwde orgel een nieuwe, strak vormgegeven kas.  Veel meer informatie is te vinden in het boekje Ruim twee eeuwen orgelklanken in Leiderdorp van Frans (F.N.) Grims, © 2004, uitgave in eigen beheer.   Frans Grims was vroeger organist in de gereformeerde kerk van Leiderdorp (nu PKN). Delen van de orgelkas en van het pijpwerk zijn hergebruikt.
Het gebouw is in 1988 overgenomen door de Gereformeerde Gemeente. In 1996 brak er brand uit in het gebouw. Het orgel leed vooral rook- en waterschade. Flentrop herstelde de schade in 1997 en intoneerde het pijpwerk opnieuw.
De dispositie:

Hoofdwerk: 
Prestant 8
Roerfluit 8
Gamba 8
Octaaf 4
Sesquialter III sterk
Mixtuur IV-VI sterk
Trompet 8

Bovenwerk: 
Holpijp 8
Speelfluit 4
Prestant 2
Quint 1 1/3
Scherp III-V sterk
Dulciaan 8

Pedaal:
Subbas 16
Prestant 8
Octaaf 4
Bazuin 16

Speelhulpen:
3 koppels
Tremulant