Leur (Gelderland), Dorpskerk

Foto’s: jancoschout@solcon.nl © 2005
Info: Piet Bron

In de Hervormde Kerk van Leur (Gld) werd in 1903 een kabinetorgel van Ehrenfried Leichel geplaatst. Het is gebouwd rond 1875. Het orgel werd aan de kerk geschonken door W.E.J. Baron van Balveren, Heer van Leur te Arnhem. Deze baron kocht het orgel bij de firma E. Leichel & Zn. in Arnhem. De herkomst is verder niet bekend. Het orgel is gebouwd als een soort kabinet- of huisorgel. Veel pijpwerk is oud, en dateert uit de zeventiende eeuw. Het klavier is achttiende eeuws, evenals de windlade. Het orgel kreeg een plaats tegen de noordwand van het koor. Op 19 juli 1903 is het in gebruik genomen. Tijdens de kerkrestauratie van de jaren 1910-1912 werd het orgel verplaatst naar een nieuw orgelbalkon aan de westmuur van de kerk. Het werd geplaatst met de klaviatuur naar de muur. Om de orgelkas werd een omtimmering geplaatst. In deze toestand bleef het orgel tot 1985 aanwezig. Wel was in 1954 het balkon verlaagd en werd in 1947 de voetpomp door een handpomp vervangen. Toen het kerkgebouw in de jaren 1985-1987 opnieuw gerestaureerd werd, besloot men het orgel ook te restaureren. Geadviseerd door Klaas Bolt werd deze restauratie uitgevoerd door de firma A.H. de Graaf te Leusden. Het orgel kreeg opnieuw een plaats op een balkon aan de westzijde. Er werd wel een nieuw balkon gemaakt en het orgel werd een halve slag gedraaid, zodat de fraaie voorzijde in de kerk zichtbaar werd gemaakt. Op 12 juni 1987 is het gerestaureerde orgel tegelijk met het gerestaureerde kerkgebouw feestelijk in gebruik genomen.

De dispositie:

Manuaal:
Hohlflöte 8 B/D
Bordun 8 (B)
Flöte 4 B/D
Octav 2 (bas en hoogste octaaf 1987)
Quint 1 1/2
Sexquialter II sterk (D, 1987)