Matera, Chiesa del Purgatorio

Klik op deze link voor een foto van het orgel

In de Chiesa del Purgatorio in Matera (Matera) Basilicata, Italië, staat een mechanisch springladen-orgel dat in 1755 is gebouwd door Leonardo Carelli. In de 19e eeuw is het omgebouwd door Camillo Liguori. In 2006 voerde Nicola Canosa een restauratie uit.  Het manuaal heeft 45 toetsen en het pedaal 9 toetsen.

Dispositie:

Colonna di sinistra – Ripieno: 
Principale 8′
VIII 4′
XV 2′
XIX 1.1/3′
XXII 1′
XXVI 2/3′
XXIX 1/2′

Colonna di destra – Concerto: 
Voce umana 8′
Flauto in XII 2.2/3′

Pedale: 
Aangehangen