Montserrat, Monasterio de Santa María de Montserrat

Foto: Riet van Enckevort © 2015

Op 8 mei 2010 werd er in de basiliek van het Monasterio de Santa María de Montserrat in Montserrat een nieuw sleepladen-orgel met mechanische toetstractuur en elektrische registertractuur in gebruik genomen. De stemmingstemperatuur is Bach-Kellner.

Dispositie:

Orgue Major (Manual II): C – a”’  Cadireta (Manual I): C – a”’  Expressiu (Manual III): C – a”’  Batalla  (Manual IV): C – a”’ 
Flautat Major 16′ Quintant 16′ Viola 16′ Flauta Travessera 8′ (discant)
Bordó Major 16′ Cara 8′ Flauta Harmónica 8′ Violetes 2′ (bas)
Flautat 8′ Bordó de Fusta 8′ Corn de Nit 8′ Trompeta Magna 16′ (discant)
Flauta de Lusta 8′ Salicional 8′ Gamba 8′ Trompeta de Batalla 8′ (2 h.)
Espigueta 8′ Octava 4′ Veu Celest 8′ (vanaf c) Claríns Clara 8′ (discant)
Quinta 5 1/3′ Tapadet 4′ Flauta Cònica 4′ Orlos 8′
Octava 4′ Nasard 12ª 2 2/3′ Octaviant 4′ Baixons 4′ (bas)
Desena 3 1/5′ Quinzena 2′ Octaví 2′
Dotzena 2 2/3′ Nasard 17ª 1 3/5′ Sesquialtera 2 h. (2 2/3′)
Quinzena 2′ Larigot 1 1/3′ Progressio Harmonia 3-4 h. (2 )
Corneta 5 h. (8′) (vanaf g) Septinona 2 h. (1 1/7′) Fagot 16′
Plens 5 h. (2′) Flautí 1′ Trompeta Armónica 8′
Cimbalet 3 h (2/3′) Cimbal 4 h. (1′) Oboè 8′
Bombarda 16′ Regal 16′ Veu Humana 8′
Trompeta Real 8′ Clarinet 8′ Clarí Harmònic 4′
Cromorn 8′ Trèmol
Trèmol
   
Pedal: C – g’ Koppelingen:
Greu 32′ Manual II – Manual I
Contrabaix 16′ Manual II – Manual III
Principal 16′ Manual II – Manual IV
Subbaix 16′ Manual I – Manual III
Contres 8′ Pedal – Manual I
Baix 8′ Pedal – Manual II
Coral 4′ Pedal – Manual III
Composta 3 h. (2 2/3′) Pedal – Manual IV
Bombarda 16′ Manual I – Manual I 16′
Trompeta 8′ Manual II – Manual II 16′
Clarí 4′ Manual III – Manual III 16′
Manual I – Manual I 4′
Manual II – Manual II 4′
Manual III – Manual III 4′