Noordwijk-Binnen, Sint Jeroenskerk, Michaëlorgel

Foto’s: Willemijn Hissink © 2013

In 1870 werd aan de Rijndijk 229 in Hazerswoude-Rijndijk de Sint Michaelskerk gebouwd naar een ontwerp van de architect Theo Asseler. Het gebouw werd bekend onder de naam ‘Zwaantjeskerk’. Waarschijnlijk is in deze kerk het kabinetorgel uit de oude kerkgebouw overgeplaatst, en voorzien van een nieuw front of een schijnfront in neoromaanse stijl.

In 1891 bouwde Michaël Maarschalkerweerd een nieuw orgel voor de kerk. Het oude front werd overgenomen, maar ingrijpend vergroot met twee tussenvelden en verhoogde zijtorens. Het orgel kreeg twee manualen met veertien stemmen en aangehangen pedaal. In de eerste helft van de twintigste eeuw is de Melofoon 4′ vervangen door een Vox Celeste 8′. In 1949 voerde de firma Elbertse een restauratie uit, zonder iets te wijzigen aan de dispositie. In 1966 werd door Elbertse het houten pijpwerk vernieuwd.

In 1977 werd een nieuw kerkgebouw in gebruik genomen aan de Chopinlaan. Deze kerk kreeg de naam ‘Het Anker’. Het orgel is door de firma Vermeulen uit Alkmaar gereviseerd en overgeplaatst. De Zwaantjeskerk heeft nog enkele jaren leeg gestaan, en is in 1986 afgebroken. Vermeulen wijzigde de dispositie bij de overplaatsing. De Roerfluit 4′ van het eerste manuaal en de Fluit Dolce 4′ van het tweede manuaal werden van plaats gewisseld. Verder verving Vermeulen de Viola di Gamba en de Vox Celeste door een Woudfluit 2′ en een Flageolet 1′. Het oude pijpwerk werd wel bewaard in de orgelkas.

Het orgel is in 2012 verkocht en werd als koororgel geplaatst in de Sint Jeroenskerk in Noordwijk Binnen in het zuidertransept. Eind 2012 is het in gebruik genomen. Het werd gerestaureerd en overgeplaatst door de firma Adema. Op 29 juni 2013 werd het offiicieel overgedragen aan de parochie en daarna bespeeld door Jan Postma, Rens Tienstra, M. Freeke en Ton van Eck. De laatste was als adviseur betrokken bij de restauratie. Het orgel is geheel mechanisch en heeft sleepladen. De toonhoogte is a’ = 440 Hz, de stemming is evenredig zwevend en de winddruk is 76 mm waterkolom.

Het orgel draagt tegenwoordig de naam “Michael-orgel”.

Dispositie:

Manuaal I:   Manuaal II:   Pedaal:  
Bourdon 16′ Holpijp 8′ Subbas 16′
Prestant 8′ Salicionaal 8′    
Roerfluit 8′ Roerfluit 4′ Koppelingen:  
Fluit Travers 8′ – C-H uit Roerfluit Woudfluit 2′ – 1977 Manuaal I – Manuaal II  
Octaaf 4′ Flageolet 1′ – 1977 Pedaal – Manuaal I  
Fluit 4′        
Octaaf 2′     Speelhulpen:  
Mixtuur II-III sterk (1 1/3′)     Calcant  
Trompet 8′