Nyborg, Vor Frue Kirke, Hoofdorgel

Picture: Jan Korpershoek © 2007
Info: Piet Bron

In 1973 voltooide Poul-Gerhard Andersen een nieuw orgel voor de Frue Kirke in Nyborg. Bij de bouw werden zeven registers overgenomen uit
het oude orgel, gebouwd in 1834 door P.V.F. Demann. Hiervan zijn er drie uit 1596, afkomstig uit het eerste orgel van de kerk, gemaakt
door Hans Brebus. Deze drie registers zijn de oudste volledige registers in Denemarken. Tractuur: mechanische sleepladen.

De dispositie:

Hovedværk: 
Principal 8
Gemshorn 8 (1834)
Oktav 4
Italiensk Fløjte 4
Quint 2 2/3 (1596)
Oktav 2 (1596)
Terz 1 3/5 (1596)
Mixtur V kor
Dulcian 16

Crescendoværk: 
Gedakt 16 (1834)
Rørfløjte 8
Gamba 8
Oktav 4
Tvaerfløjte 4
Fløjte 2
Sesquialtera II kor
Mixtur IV kor
Trompet 8
Obo 8
Vox Humana 8
Tremulant.

Rygpositiv: 
Trægedakt 8 (1834)
Principal 4
Kobbelfløjte 4
Spilfløjte 2
Nasat 1 1/3
Scharf III kor
Franse Krumhorn 8
Tremulant.

Pedalværk: 
Subbas 16
Oktav 8
Gedakt 8 (1834)
Quint 5 1/3
Oktav 4
Fløjte 2
Fagot 16
Trompet 8
Skalmeje 4

Koppeln:
HV+CV, HV+RP, P+HV,
P+CV, P+RP