Oederquart, Deutschland (Niedersachsen) – Sankt Johannis-Kirche

Foto’s: Bert Wisgerhof © 2012

  • In de jaren 1678-1682 bouwde Arp Schnitger een orgel met drie manualen voor de Johanniskirche te Oederquart (Niedersachsen). Het instrument had een vrij pedaal, maar er waren geen pedaalstemmen geplaatst. In 1781 breidde Johann Daniel Busch het orgel uit met twee pedaaltorens en zes stemmen op het pedaal.
  • Helaas is het oude binnenwerk in 1864 op de frontpijpen na afgebroken. Johann Hinrich Röver bouwde een nieuw orgel achter het front, dat niet meer werd aangesloten. Het orgel stond sinds de bouw in 1682 boven de kansel aan de noordzijde van de kerk. In de jaren 1907-1909 is het door Furtwängler & Hammer omgebouwd en verplaatst naar een nieuwe orgelgalerij aan de westzijde.
  • In 1971 bouwde de firma Hillebrand een nieuw mechanisch sleepladen-orgel, waarbij de frontpijpen van Schnitger weer sprekend werden gemaakt. Een vrij pedaal moest gereserveerd blijven. Dit is in 2000 door Hillebrand geplaatst, waarbij de dispositie uit 1781 is gerealiseerd. Het rugpositief dat in 1909 als onderpositief was geplaatst werd nu ook weer in de balustrade geplaatst.
  • In 2013 is Rowan West gestart met een reconstructie van de sitiuatie van 1781. Deze reconstructie is in fasen uitgevoerd. Het in 2000 geplaatste pedaal werd daarbij gehandhaafd. In 2014 was het Hauptwerk deels voltooid. De rest van het binnenwerk was afgebroken. In het rugpositief waren alleen de frontpijpen van Schnitger aanwezig. De tweede en laatste fase is in 2017 voltooid met de reconstructie van het rugpositief. In april 2017 kon het herboren orgel weer in gebruik worden genomen.

Dispositie:

Hauptwerk: Quintadena 16′, Prinzipal 8′ – 1682, Gedact 8′, Octave 4′, Gedact 4′ – gereserveerd, Nashat 3′, Octave 2′, Gemshorn 2′ – gereserveerd, Rauschpfeife 2 fach – gereserveerd, Mixtur 4-5 fach – 1971, Trompete 8′ – gereserveerd.
Rückpositiv: Gedact 8′ – gereserveerd, Principal 4′ – 1682, Octave 2′ – gereserveerd, Sesquialtera 2 fach – gereserveerd, Mixtur 4 fach – gereserveerd, Dulcian 8′ – gereserveerd, Schalmey 4′ – gereserveerd.
Brustwerk (gereserveerd): Gedact 4′, Octave 2′, Regal 8′.
Pedal: Subbaß 16′ – 2000, Oktave 8′ – 1781, Oktave 4′ – 2000, Posaune 16′ – 2000, Trompete 8′ – 2000, Trompete 4′ – 2000.
Other stops: Zimbelsterne, Nachtigall.
Couplers: Pedal – Hauptwerk.
Accessories: Tremulant.