Ottoland, Gereformeerde Kerk

Foto’s: Michiel van ’t Einde © 2012 (Situatie in Zwolle-Berkum).

Ik zoek nog foto’s van de situatie in Ottoland.

  • De Hervormde Emmauskerk, Campherbeeklaan 53 te Zwolle-Berkum werd in 1957 gebouwd. De firma Flentrop bouwde een nieuw orgel voor deze kerk. Dit kon op 24 december 1963 in gebruik worden genomen. Lammert Kwakkel, organist van de Grote Kerk te Zwolle, was als adviseur aangesteld. Hij bespeelde het orgel tevens bij de ingebruikname.
  • In de loop van tijd, waarschijnlijk begin 2000, is de Quintadeen 4′ gewijzigd in een Fluit 4′, en werd een tremulant geplaatst.
  • Het kerkgebouw was sinds 2006 in gebruik als wijkkerk van de PKN. In verband met inkrimping is het gebouw in september 2015 gesloten. Het mechanische sleepladen-orgel werd in maart 2017 gedemonteerd en overgeplaatst naar de Gereformeerde Kerk in Ottoland. De overplaatsing wordt uitgevoerd door René Nijsse met hulp van vrijwilligers. Het orgel is in oktober 2017 in Ottoland in gebruik genomen. Om het te kunnen plaatsen zijn de onderkassen van de pedaaltorens ingekort.
  • De stemmingstemperatuur is evenredig zwevend en de winddruk is 60 mm. De toonhoogte is a’ = 440 Hz.

Dispositie:

Hoofdwerk: C – g3 Holpijp 8′, Prestant 4′, Gemshoorn 4′, Woudfluit 2′, Mixtuur III sterk.
Rugwerk: C – g3 Gedekt 8′, Fluit 4′ – 1963/2000, Prestant 2′, Sesquialter II sterk (vanaf a), Tremulant.
Pedaal: C – f1 Bourdon 16′.
Couplers: Keerkoppel Hoofdwerk – Rugwerk, Pedaal – Hoofdwerk, Pedaal – Rugwerk.