Portland OR, Lewis and Clark College – Agnes Flanagan Chapel

Bron foto: firma Casavant

Ik zoek nog een foto van het orgel in kleur.

De firma Casavant Frères bouwde in de jaren 1970 tot 1971 opus 3079. Een nieuw groot sleepladen-orgel met elektro-pneumatische tractuur voor de kapel van het Lewis and Clarke College in Portland, Oregon. Het orgel bestaat uit vier gedeelten: een drieklaviers hoofdorgel dat aan het dak is opgehangen, twee continuo-orgels op galerijen boven de ingang en een koororgel. Het koororgel is ook apart te bespelen. Het is op 1 april 1971 in gebruik genomen met een concert door Virgil Fox.

Dispositie:

Great: Quintaden 16′, Prinzipal 8′, Rohr Flöte 8′, Gemshorn 8′, Oktav 4′, Spitz Flöte 4′, Quinte 2 2/3′, Super Oktave 2′, Block Flöte 2′, Mixture 4 ranks (19.22.26.29), Trompete 8′.
Positiv: Gedackt 8′, Prinzipal 4′, Koppel Flöte 4′, Nasat 2 2/3′, Oktav 2′, Gemshorn 2′, Terz 1 3/5′, Quint Flöte 1 1/3′, Zimbel 4 ranks (26.29.33.36), Krummhorn 8′, Tremulant.
Swell: Hohl Pfeife 8′, Salizional 8′, Vox Coelestis 8′, Prinzipal 4′, Nachthorn 4′, Octavine 2′, Scharf 4 ranks (22.26.29.33), Fagott 16′, Trompete 8′, Klarine 4′, Tremulant.
Continuo I: Rohr Gedeckt 8′, Spitz Flöte 4′, Prinzipal 2′, Sesquialtera 2 ranks (12.17), Scharf 3 ranks (26.29.33), Rankett 16′, Tremulant.
Continuo II: Quintaden 8′, Gedackt Flöte 4′, Wald Flöte 2′, Nasat 1 1/3′, Zimbel 2 ranks (36.40), Knopfregal 8′, Tremulant.
Choral Organ:
Manual: Geigen 8′, Gedackt Flöte 8′, Erzähler 8′, Erzähler Celeste 8′, Fugara 4′, Offen Flöte 4′, Flach Flöte 2′, Klein Mixtur 3 ranks (22.26.29), Oboe 8′, Tremulant.
Pedal: Gedeckt Bass 16′, Bordun 8′.
Pedal: Prinzipal 16′, Subbass 16′, Quintaden 16′ – van Great, Oktav 8′, Gedackt Pommer 8′, Oktav 4′, Rohr Pfeife 4′, Hohl Flöte 2′, Mixture 4 ranks (15.19.22.26), Posaune 16′, Fagott 16′ – van Swell, Trompete 8′, Schalmei 4′.