Ravenstein, Nederland (Noord-Brabant) – Protestantse Kerk

Foto: © Piet Bron
Info: Piet Bron

Het kleine orgeltje in Ravenstein heeft geen pedaal, en geen motor. Er moet tijdens het spelen getrapt worden. De Hervormde Gemeente van Ravenstein kocht het instrument in 1781 bij Antonius Friedrich Gottlieb Heijneman. Het is waarschijnlijk niet door hem gebouwd, maar slechts doorverkocht. Het orgel werd op 26 augustus 1781 in gebruik genomen. In 1785 werden
de ornamenten geplaatst door Petrus Verhoeven uit Uden. Het orgel werd in 1791 op een nieuw balkon geplaatst. De tremulant is te bedienen door een ijzeren pen die omhoog wordt getrokken. De firma Vermeulen uit Weert restaureerde het orgel in 1972/1973 onder advies van Hans
van der Harst. Bij de restauratie is de windmotor weer verwijderd. In 2006 is het orgel door Nico van Duren geheel gereviseerd, omdat het veel storingen vertoonde. Hierbij is de schepbalg opnieuw beleerd. Ook het houten pijpwerk is gerestaureerd omdat er veel houten pijpen door stookschade waren gescheurd.

De dispositie:
Manuaal:
Holpyp 8 B/D
Violon 8 (D)
Salicet 8 (D)
Fluit 4
Octaaf 2 (B)
Tremulant