Sint Laurens, Hervormde Kerk

Foto’s: Jan van der Male © 2006

Hoewel in de tweede helft van de 18e eeuw bijna iedere dorpskerk in het bezit kwam van een orgel, moest Sint Laurens hierop wachten tot 1906. De geldmiddelen lieten een eerdere aanschaf niet toe.
Op 16 mei 1906 werd er een kerkenraadsvergadering bijeen geroepen om tot bestelling van een pijporgel over te gaan. Er werd prijsopgave gevraagd bij drie fabrikanten, namelijk: J.A. Mennes te Brigdamme, Bender & Van Gelder te Leiden en A.S.J. Dekker te Goes. Na langdurige besprekingen en nauwkeurige vergelijkingen wat betreft het aantal registers voor de verschillende orgels viel de keuze op een orgel van Dekker
te leveren, voor f1350,- Wel werd er een ander front ontworpen omdat het voorgestelde niet beviel. Het werd op de galerij geplaatst en werd in donker eikenhout geschilderd en met goud afgezet. De totale kosten bedroegen f1466,03. Op 23 december 1906 vond de ingebruikname plaats waarbij de heer Van Os (organist van de Nieuwe kerk te Middelburg) het instrument bespeelde.
In 1936 moest het orgel dringend worden gerepareerd. Het kreeg hierbij gelijkertijd een elektrische windvoorziening.
In 1952 restaureerde de firma Sanders het instrument.
De vier aanwezige wapens bij het orgel herinneren aan Johan Boudaen Courten, heer van Sint Laurens en Popkensburg. Van links naar rechts zijn het de wapens van: Hoeufft (Anna Maria Hoeufft, echtgenote van Johan Boudaen Courten), Sint Laurens, Popkensburg en Boudaen Courten.

De dispositie:

Manuaal: (C-f3)
Bourdon 16
Prestant 8
Holpijp 8
Gamba 8
Vox Coelestis 8
Octaaf 4
Fluit 4
Octaaf 2
Cornet 3 st.

Pedaal: (C-d1)
Subbas 16 (transm)
Pedaalkoppel

P   MF   FF

Koppelingen: Pedaalkoppel, Superkoppel, Subkoppel.