Terschuur, Hersteld Hervormde Sionskerk

Foto’s: H. Nap © 2014

Het orgel van de Hersteld Hervormde Gemeente te Zwartebroek-Terschuur is in 1889 gebouwd door de firma Maarschalkerweerd & Zn. Het orgel had acht registers, twee manualen en aangehangen pedaal. Het werd gebouwd met mechanische tractuur en sleepladen. In 1940 is het door de fa. De Koff & Zoon uitgebreid met vier registers (twee op ieder klavier), die geplaatst werden op een nieuwe pneumatische kegellade. De Koff plaatste onder andere een Bourdon 16′, die als transmissie ook op het pedaal te gebruiken werd. In 1968 is het orgel gedeeltelijk opnieuw gebouwd door de firma Fonteyn & Gaal. Men maakte nieuwe, mechanische sleepladen, een nieuwe windvoorziening en nieuwe klavieren voor het manuaal en her pedaal krijgt nieuw toetsbeleg. Er is dus eigenlijk sprake van nieuwbouw met gebruik van bestaand pijpwerk.
Het orgel is in de zomer van 2010 gedemonteerd en opgeslagen. Het historische Maarschalkerweerd-pijpwerk is separaat afgevoerd ten behoeve van mogelijke her bestemming in een historisch orgel. Hierdoor is van het oorspronkelijke Maarschalkerweerdorgel weinig meer terug te vinden. Het pijpwerk van de in 1940 en 1968 toegevoegde registers is wel behouden gebleven.
In 2010 is het orgel aangekocht door de Hersteld Hervormde Gemeente te Zwartebroek-Terschuur en aldaar opgeslagen in afwachting van een nieuw kerkgebouw.
In de zomer van 2012 is door de orgelcommissie onder advisering van D.A. Verkerk, orgelbouwer te Woudenberg, een plan gemaakt voor aanpassing van het orgel dat er toe moesten leiden dat het orgel speelklaar zou zijn bij het gereedkomen van een nieuw kerkgebouw (start nieuwbouw: mei 2013). Verkerk heeft zich in de afgelopen decennia bij de bouw en aanpassing van diverse (historische) orgels bewezen.
Eind 2012 is Verkerk gestart met de uitvoering van het plan. De belangrijkste wijzigingen van dit plan waren:

verplaatsing van de pedaallade en vernieuwing van de tractuur van deze lade. De pedaallade was vanwege de beperkte ruimte in Hilversum (gebouwd in een nis), zijdelings direct tegen de manuaalladen geplaatst, waardoor het binnenwerk van het orgel slecht benaderd kon worden. Dit was verre van ideaal. Door de ruim bemeten orgelgalerij in de kerk in Terschuur werd verplaatsing van de pedaallade mogelijk, waardoor de entree van het binnenwerk van het orgel naar de achterzijde van het orgel is verplaatst;
het orgel voorzien van een kast met een nieuw sprekend front (Prestant 8′);
restauratie
Maarschalkerweerdregisters terugbrengen in oorspronkelijk klankconcept (terugbrengen en intoneren pijpwerk).
Vanaf 24 januari 2014 is orgelbouwer Verkerk met behulp van een team vrijwilligers gestart met de opbouw van het orgel in Terschuur. Het orgel is opgeleverd in mei 2014 en het resultaat mag er zijn. Het orgel is in gebruik genomen op 14 mei 2014 tijdens een dankdienst waarbij eveneens de kerk in gebruik genomen werd.
N.b.: Het pijpwerk 1929 is afkomstig van De Koff uit het orgel van de Gereformeerde Kerk in Werkendam en in de plaats gekomen van het historisch Maarschalkerweerd pijpwerk.

Dispositie tot 2010:

Hoofdwerk: (C-f3)
Bourdon 16 (cº)
Prestant 8
Roerfluit 8
Octaaf 4
Quint 3
Octaaf 2
Mixtuur III-IV
Trompet 8
Bovenwerk: (C-f3)
Holpijp 8
Gamba 8
Celeste 8
Roerfluit 4
Flageolet 2
Sesquialter II
Pedaal: (C-d1)
Subbas 16
Gedekt 8Koppels: I + II , P + I , P + IITremulant.

Huidige dispositie:

Technische gegevens

Manuaal I 8 stemmen
Manuaal II 6 stemmen
Pedaal 2 stemmen
Totaal aantal stemmen 16
Manuaalomvang C-f”’
Pedaalomvang C-d’
Toetstractuur Mechanisch
Registertractuur Mechanisch
Windlade(n) Sleepladen
Hoofdwerk:  Nevenwerk: Pedaal: Koppelingen:
Bourdon 16′ (vanaf c/1968) Holpijp 8′ (1968) Subbas 16′ (1940) Manuaal I – Manuaal II
Prestant 8′ (pl. 1900/front 2014) Gamba 8′ (1929) Gedekt 8′  (1968) Pedaal – Manuaal I
Roerfluit 8′ Celeste 8′ (1968) Pedaal – Manuaal II
Octaaf 4′ (1929) Roerfluit 4′ (1929)
Quint 3′ (1940) Flageolet 2′  (1968)
Octaaf 2′ (ged. 1929) Sesquialter II sterk  (1968)
Mixtuur III-IV sterk  (1968) Tremolo
Trompet 8′ (1968)