Wookey, Church of Saint Matthew, Oude Orgel

Klik op deze link voor een foto van het orgel

Geo Osmond plaatste omstreeks 1970 een nieuw unit-orgel met elektrische tractuur in de Church of Saint Matthew in Wookey (Somerset). Het verving een 2 manuaals Holdich-orgel uit 1848. Het is niet bekend wat er met dat laatste instrument gebeurd is. In 2019 is het Osmond-orgel afgebroken en vervangen door een tweedehands instrument met gedecoreerde frontpijpen afkomstig uit Redruth-Bridge Wesleyan Chapel.

Dispositie gezocht: Weet u de dispositie van het Osmond-orgel? Stuur dan een mail naar info@orgelsite.nl