Wormer, Doopsgezinde Kerk Wormer/Jisp

Klik op link 1, link 2 en link 3 voor foto’s van het orgel

Het mechanische sleeplade-orgel  in de Doopsgezinde Kerk in Wormer (Noord-Holland) is in 1933 in Wormer geplaatst. De herkomst is niet bekend. Aangenomen wordt dat het instrument in 1889 gebouwd is door Johan Frederik Kruse voor de Gereformeerde Kerk te Suawoude. Flentrop heeft de dispositie bij de overplaatsing gewijzigd. In 1985 voerde de firma Flentrop een restauratie uit, waarbij de toestand van 1933 is geconsolideerd. In 2022 is de kerk te koop aangeboden. Men wil het monumentale interieur in zijn geheel verplaatsen naar een nog te bouwen Doopsgezinde Vermaning op de Zaanse Schans. De toonhoogte van het orgel is a’ = 440 Hz. De stemmingstemperatuur is evenredig zwevend.

Dispositie:

Manuaal: C – f3 Prestant 8′ – 1933, Holpijp 8′, Viola 8′ – 1933; C-H uit Holpijp, Vox Céleste 8′ (discant), Octaaf 4′, Octaaf 2′.
Pedaal: C – g° Aangehangen.