Zierikzee, Christelijke Gereformeerde Kerk

Foto’s: Jan van der Male © 2008

Aanbesteding
Zoals bij de geschiedenis wordt omschreven werd er door de kerkenraad een orgelcommissie in het leven geroepen. In 1956 werd opdracht gegeven aan de Gebr. Van Vulpen te Utrecht tot de bouw van een nieuw mechanisch orgel. De totale kosten bedroegen F. 80.000,00. Hiervan werd F 28.500,00 door de kerkelijke gemeente betaald. Het overige deel werd betaald door het Nationaal Rampenfonds dat, in verband met de watersnoodramp van 1953, aan verschillende kerken in Zeeland financiële steun verleende.

Bouw
Door de orgelcommissie van de kerk te Zierikzee werd een de orgelcommissie van de Nederlandse Hervormde Kerk gevraagd om advies te
geven over het nieuw te bouwen orgel. In een brief van 19 juli 1955 stelt deze orgelcommissie een dispositie voor van 22 stemmen. Dit voorstel is gebaseerd op 2 manualen en een vrij pedaal. Uiteindelijk werd besloten een orgel te laten bouwen met 21 stemmen. De orgelcommissie van de CGK te Zierikzee heeft in 5 rapporten aan de kerkenraad verslag uitgebracht van de ontwikkelingen. Hieruit is op te maken dat de bouw voorspoedig is verlopen. Regelmatig werd meegedeeld dat het nageslacht rijk gezegend zou worden met dit koninklijke instrument.

Voltooiing
Op 20 december 1957 is het huidige orgel in de kerk aan de Minderbroederstraat in gebruik genomen. Adriaan Engels speelde tijdens de ingebruikname de volgende werken:
– Praeludium in D J.S. Bach
– Orgelkoralen
– a. Vom Himmel hoch da komm’ ich her J. Pachelbel
– b. In dulci jubilo J.S. Bach
– c. Wachet auf ruft uns die Stimme J.S. Bach
– Variaties uit de 6e sonate over het Gebed des Heren F. Mendelssohn-Bartholdy

Kennelijk heeft dit instrument indertijd sterk de aandacht getrokken. In 1957 richtte de Orgelcommissie van de Nederlandse Hervormde Kerk zich per brief tot de kerkenraad van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Zierikzee in uitermate lovende woorden over dit instrument. En in juni 1963 werd in het kader van de Internationale Zomeracademie Haarlem 1963 een bezoek aan o.a. dit orgel gebracht. Het werd daarbij bespeeld door o.a. Gustav Leonhardt, Anton Heiller, Marie-Claire Alain, Cor Kee en Siegfried Reda.

Verplaatsing
In verband met de nieuw gebouwde kerk aan de Zevengetijstraat moest het orgel verplaatst worden. Deze verplaatsing is uitgevoerd door de bouwer van het orgel, Van Vulpen te Utrecht. Lambert Ernée, die nauw betrokken was bij de bouw van het orgel, heeft toezicht op de demontage en montage gehouden. De totale verplaatsingskosten bedroegen F 10.827,63.

De Scherp 4 st. van het rugwerk is teruggebracht tot 3 st. door het dichtstoppen van de 1e rij pijpen. Dit is in 2004 uitgevoerd met behulp van watten zodat het eenvoudig weer kan worden hersteld.

De trompet 8’ van het hoofdwerk is horizontaal (en chamade) geplaatst. Dit orgel is het eerste orgel in Nederland waarop een Nederlandse orgelbouwer deze plaatsingswijze toepast

De dispositie:

Hoofdwerk:
Prestant 8
Roerfluit 8
Octaaf 4
Spitsfluit 4
Octaaf 2
Mixtuur 6 st.
Dulciaan 16
Trompet 8
Rugwerk:
Holpijp 8
Prestant 4
Roerfluit 4
Gemshoorn 2
Quint 1 1/3
Scherp 4 st.
Sexquialter 2 st.
Kromhoorn 8
Pedaal:
Bourdon 16
Prestant 8
Mixtuur 6 st.
Bazuin 16
Schalmey 4
3 koppels
Tremulant