Stoke Saint Mary, Church of Saint Mary Magdalene

Foto: Neil Marchant © 2015

Dit oude Chamber Organ is door een onbekende orgelmaker gebouwd rond 1780. Het is waarschijnlijk gebouwd voor een particulier. Het heeft lange tijd in de kerk van Saint Andrew in Stogursey gestaan. Eind jaren zeventig van de twintigste eeuw voerde Geo. Osmond een restauratie uit, waarna het is overgeplaatst naar Stoke Saint Mary (Somerset). Het sleepladen-orgel is geheel mechanisch.

Dispositie:

Manual: Contra-G  – f3
Open Diapason 8′
Stopped Diapason 8′
Dulciana 8′
Principal 4′
Fifteenth 2′
Sesquialtera & Cornet 2 ranks (12.17)