Bovensmilde, Voormalige Hervormde Kerk

Foto’s: © Peter Sneep

Het orgel in de Hervormde Kerk van Bovensmilde heeft een bewogen geschiedenis, die uitvoerig beschreven is op
http://www.orgelsindrenthe.nl
De geschiedenis ervan begint in de Waalse Kerk in Kampen. Jan Proper plaatst het in 1897 in Bovensmilde.
Sinds de vorming van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is het gebouw buiten gebruik. De gefuseerde kerkelijke gemeente gebruikt de Gereformeerde Kerk. De (vrijgemaakt) Gereformeerde Kerk van
Assen-Kloosterveen gebruikt de Hervormde Kerk momenteel, maar verlaat het gebouw weer als een nieuwe kerk in Kloosterveen
opgeleverd wordt. In 1988 restaureerde Reil het orgel, onder advies van Klaas Bolt.

De dispositie:

Manuaal: (C-f3)
Prestant 8 (D)
Holpijp 8
Prestant 4
Speelfluit 4 (Van Dam 1809)
Quintfluit 3 (in halve stand alleen discant)
Octaaf 2
Mixtuur III (Reil 1988)
Sexquialter II (in halve stand alleen discant; Reil 1988)
Trompet 8 B/D (Reil 1988)
Tremulant

Pedaal (C-h)
aangehangen

Stemming: Young