Gassel, Sint Johannes de Doperkerk

De laatste 6 foto’s (van Wim Verburg) geven de situatie van tijdens de restauratie weer

Foto’s: Wim Verburg © 2008

Het orgel in Gassel was ontworpen met twee manualen. Bij oplevering werd slechts één manuaal voltooid. Het werd als balustrade-orgel geplaatst in de oude schuurkerk in het dorp, met de klaviatuur aan de achterzijde. Hoewel het positief niet gebouwd was, waren wel het tweede manuaal, een deel van de mechaniek en de – afgedekte – gaten van de registertrekkers gemaakt. Ook werden er frontpijpen in de kas van het positief geplaatst. De oorzaak van het niet voltooien is hoogstwaarschijnlijk geldgebrek geweest. Broekhuijsen vermeldde in zijn dispositieverzameling wel een dispositie voor het positief. Waarschijnlijk is dit de geplande dispositie, die hij uit het bestek heeft overgenomen. In 1853 maakte Jacobus Werten een nieuwe balustrade voor het orgel, die tot op heden bewaard is gebleven. In 1874 ontwierp Werten een nieuw kerkgebouw voor het dorp, waarvan de bouw in 1875 aanving. F.C. Smits jr. plaatste het orgel in 1877 over naar de nieuwe kerk, die overigens pas op 12 mei 1888 is ingewijd. De balustrade uit 1853 werd meegenomen bij de overplaatsing. Het orgel kreeg een plaats op de tribune. In 1890 plaatste men het instrument op de koorzolder met de frontzijde tegen de zijmuur van de toren. Blijkbaar vond men het instrument te luid klinken. Deze situatie bleef meer dan honderd jaar ongewijzigd. In 1953 voerde Verschueren een revisie uit, waarbij niets is gewijzigd. Wel zijn er nieuwe registerplaatjes aangebracht van kunststof. In 1988 stelde Hans van der Harst een rapport op met aanbevelingen voor een restauratie. Er werd een stichting opgericht met het doel de financiële middelen bij elkaar te brengen. Het plan het orgel weer hoog op de tribune te plaatsen werd in 1995 gewijzigd in een balustrade-opstelling. In 1997 kreeg de firma Verschueren de opdracht voor restauratie. De plannen voor het voltooien van het positief konden nog geen doorgang vinden. Op 6 mei 2001 is het orgel weer in gebruik genomen.
Info: Piet Bron

Dispositie:
Manuaal: 
Prestant 8 D
Bourdon 8
Prestant 4
Fluit 4
Octaaf 2
Flageolet 1
Trompet 8 B/D

Positief (niet geplaatst):.
Pedaal: Aangehangen.

Manuaalomvang C-f3 (deling bas/discant tussen b en c)
Pedaalomvang C-f0
Tractuur: Mechanische sleepladen
Toonhoogte: 420 Hz
Temperatuur: Evenredig zwevend
Winddruk: 62 mm