Heerde, Johanneskerk

Foto’s en info: Henk van der Maten

Het Reil/Holtgräve-orgel, oorspronkelijk gebouwd in 1845 (2 klavieren, HW en Pos. achter elkaar) met zijkant bespeling , in het begin van de 20e eeuw uitgebreid met een klein vrij pedaal en vervanging van een enkel register (uit die tijd stammen de Hobo en de Subbas), en in 1964 geheel gemoderniseerd en vergroot volgens de toen geldende inzichten door Reil uit Heerde. Dit i.v.m. het veel grotere middenschip dat in 1923 het oude middenschip verving. De kerk telt nu zo’n 1000 zitplaatsen. Het Hoofdwerk is de oude Holtgrävekast, Pedaal, RW en BW kassen zijn nieuw gemaakt. Nieuwe speeltafel, nieuwe balgen en tractuur. Resultaat:een compromis-orgel zoals in die tijd er meer zijn gebouwd met verschillende gezichten, maar met te weinig samenhang in klank en architektuur. Er zijn plannen voor een nieuwe restauratie met de huidige kennis van zaken, dus uitgaande van het oorspronkelijke werk van Holtgräve en dat aangepast (lees vergroot) aan de huidige grote kerkruimte.
Dispositie sinds 1964: (H=Holtgräve, R=Reil,A=anders)

Hoofdwerk
Quintadeen 16 R
Prestant 8 H
Roeftluit 8 H
Octaaf 4 H
Gemshoorn 4 H
Quint 2 2/3 H
Octaaf 2 H
Mixtuur 3-6 st H/R
Cornet 5 st d H
Trompet 8 H
Rugwerk
Holpijp 8 H
Quintadeen 8 R
Prestant 4 R
Roerfluit 4 H
Woudfluit 2 H
Sifflet 1 R
Sesquialter 2 st R
Scherp 3-4 st R
Kromhoorn 8 R
Tremulant
Bovenwerk (in zwelkast)
Baarpijp 8 R
Viola di Gamba 8 H
Principaal 4 R
Gedekt fluit 4 R
Nasard 2 2/3 R
Fluit 2 H
Cimbel 2 st R
Hobo 8 A
Tremulant
Pedaal
Subbas 16 A
Prestant 8 R
Octaaf 4 R
Mixtuur 4 st R
Fagot 16 R
Klaroen 4 R
Diverse koppels:
Hoofdwerk – Bovenwerk
Hoofdwerk – Rugwerk
Pedaal – Hoofdwerk
Pedaal – Bovenwerk
Pedaal – Rugwerk