Marburg, Universitätskirche

Foto: Rianne Morren © 2016

In 1927 werd er door de firma Walcker een nieuw orgel gebouwd voor de Universitätskirche in Marburg. Het instrument werd op het koor van de kerk geplaatst. Het front is uitgevoerd in een opvallende bouwstijl. Het instrument is in 1964/1965 door Emil Hammer herbouwd. Met gebruikmaking van veel van het bestaande pijpwerk bouwde hij een 46 stemmen tellend drieklaviers sleepladen-orgel. De registertractuur is elektrisch en de speeltractuur mechanisch. In 2009 voerde de firma Späth een restauratie uit. Daarbij werd het instrument met enkele stemmen uitgebreid.

Dispositie:

Hauptwerk:   Positiv:   Oberwerk:   Pedal:   Koppelingen:   
Prinzipal 16′ – 2009 Quintade 16′ Gedackt 16′ – 2009 Großbass Forte 32′ – 2009 Hauptwerk – Positiv  
Principal 8′ Metallgedackt 8′ Hellprinzipal 8′ Großbourdon 32 (16’+10 2/3′) – Kollektivzug Hauptwerk – Oberwerk  
Rohrflöte 8′ Blockflöte 4′ Strichflöte  8′ Kontrabaß 16′ Positiv – Oberwerk  
Spitzflöte 8′ Flachflöte 2′ Oktave 4′ Prinzipal 16′ Pedal – Hauptwerk  
Oktave 4′ Schwiegel 1′ Nachthorn 4′ Subbaß 16′ Pedal – Positiv  
Kleingedackt 4′ Nonenkornett 2-3 fach Quinte 2 2/3′ – 2009 Quintbaß 10 2/3′ Pedal – Oberwerk  
Quinte 2 2/3′ Scharff-Mixtur 3-4 fach (1′) Superoktave 2′ Oktavbaß 8′ Superoktavkoppel Hauptwerk
Nasat 2 2/3′ Trichterschalmey 8′ Terz 1 3/5′ Gemshorn 8′ Superoktavkoppel Oberwerk
Oktave 2′ Tremulant   Quinte 1 1/3′ Choralbaß 4′ Suboktavkoppel Oberwerk  
Waldflöte 2′     Oktave 1′ Rohrschelle 4′    
Rauschquarte 2 2/3’+2” – Kollektivzug     None 8/9′ Nachthorn 2′ Speelhulpen:   
Sesquialtera 2 fach (2 2/3′)     Quartan 1 1/3’+1” – Kollektivzug Hornterz 1 3/5′ Setzeranlage  
Mixtur 5-6 fach (1 1/3′)     Scharff 4-5 fach (1′) Mixtur 5 fach (2 2/3′)    
Cymbel 4 fach (1/2′)     8/9 zu Scharff 8/9′ Posaune 16′    
Fagott 16′     Dulzian 16′ Trompete 8′    
Trompete 8′     Kopftrompete 8′ Clarine 4′    
        Tremulant