Pedaalharmonium van Henk Kooiker in Waalre

Foto’s: Wim Verburg

Het pedaalharmonium stond eerst in Rijnsaterwoude. Het is later verhuisd naar Waalre.

De dispositie van het Chicago Reed Organ: (vermoedelijk gebouwd rond 1930)

Manuaal 1: (C-f3)
Cello 16
Melodia 8
Dulcet 8
Flute 4
I+II, I+I 4′

Manuaal 2: (C-f3)
Schalmeij 8
Oboe 8
Seraphone 8
Picolo 2
II+III

Manuaal 3: (C-f3)
Gamba 8
Voix Cëleste 8
Aeoline 8
Flute 4
Tremolo

Pedaal: (C-f1)
Pedalbourdon 16
Pedalcello 8
Pedalviola 4

Tutti