Rouen, Cathédrale Notre-Dame, Hoofdorgel

Foto’s: Jan Poot © 2015

Het grote orgel in de kathedraal van Rouen werd in 1683 door Robert Clicquot gebouwd. De kas is door Joseph Pilon gemaakt. In 1748 herbouwde Jean-Baptiste Lefebure het instrument in de bestaande kassen. Veel pijpwerk van Clicquot werd opnieuw gebruikt. Het orgel is in de negentiende en het begin van de twintigste eeuw diverse malen gewijzigd. Begin twintigste eeuw werd de mechaniek vervangen door een electro-pneumatische tractuur. In 1956 heeft de firma Jacquot-Lavergne het pijpwerk gerestaureerd en werd de intonatie herzien. Er wordt nog naar financiële middelen gezocht om het orgel geheel in de toestand van 1748 te reconstrueren.

Grand Orgue (C-c4): 61 toetsen Montre 16′, Bourdon 16′, Montre 8′, Flûte Harmonique 8′, Bourdon 8′, Salicional 8′, Prestant 4′, Flûte Octaviante 4′, Nazard 2 2/3′, Doublette 2′, Tierce 1 3/5′, Fourniture 4 rangs, Cymbale 3 rangs, Bombarde 16′, Trompette 8′, Clairon 4′.
Positif Expressif (C-c4): 61 toetsen Bourdon 16′, Montre 8′, Flûte Harmonique 8′, Bourdon 8′, Gambe 8′, Prestant 4′, Flûte Douce 4′, Nazard 2 2/3′, Doublette 2′, Tierce 1 3/5′, Fourniture 4 rangs, Cromorne 8′, Trompette 8′, Clairon 4′.
Récit Expressif (C-c4): 61 toetsen Quintaton 16′, Diapason 8′, Flûte Harmonique 8′, Bourdon 8′, Gambe 8′, Flûte 4′, Octavin 2′, Fourniture 4 rangs, Bombarde 16′, Trompette 8′, Basson-Hautbois 8′, Voix Humaine 8′, Clairon 4′, Trémolo.
Bombarde Expressif (C-c4): 61 toetsen Bourdon 16′, Diapason 8′, Flûte 8′, Gambe 8′, Unda Maris 8′, Prestant 4′, Flûte Ouverte 4′, Grande Fourniture 4 rangs, Cornet 5 rangs, Bombarde 16′, Trompette 8′, Clairon 4′.
Pédale (C-g1): 32 toetsen Soubasse 32′, Flûte 16′, Soubasse 16′, Flûte 8′, Basse 8′, Quinte 5 1/3′, Flûte 4′, Quinte 2 2/3′, Bombarde 32′, Bombarde 16′, Trompette 8′, Clairon 4′.
Koppelingen: Alle mogelijke koppelingen (inclusief super- en suboctaaf).
Speelhulpen: 6 vrije combinaties per klavier, Tutti per klavier, Tutti général.