Siena, Chiesa di Santa Petronilla

Klik op deze link naar Wikimedia Commons voor een foto van het orgel

Pacifico Inzoli bouwde in 1906 opus 270. Een nieuw mechanisch sleepladen-orgel voor de Chiesa di Santa Petronilla in Siena (Siena) Toscane, Italië. Piccinelli restaureerde het instrument in 1978-1979. Ciabatti voerde in 2002 een restauratie uit. Het orgel heeft 16 stemmen, 2 manualen en een vrij pedaal. Het pedaalklavier is concaaf.

Dispositie:

I – Grand’Organo: C – a3
Principale 8′
Dulciana 8′
Flauto 8′
Trombe 8′
Ottava 4′
Decima quinta 2′
Ripieno 4 file

II – Espressivo: C – a3
Salicionale 8′
Unda maris 8′
Voci umane 8′[2]
Bordone 8′
Violinzoli 8′
Oboè 8′
Flauto 4′

Pedale: C – d1
Subbasso 16′
Basso 8′