Sittard (Vrangendaal), Christus Hemelvaartkerk

Foto’s: Michiel van ’t Einde © 2012

Het kleine mechanische sleepladen-orgel orgel van de Christus Hemelvaartkerk in Sittard-Vrangendael werd in 1748 gebouwd door Pieter Assendelft, blijkens een etiket in de windlade. Het werd in 1769 geplaatst in het Augustinessenklooster in Deursen. Het orgel was oorspronkelijk een balustrade-orgel met de klaviatuur aan de achterzijde. In Deursen is in 1864 een nieuw orgel door de firma F.C. Smits geplaatst. In de loop van de negentiende eeuw is het orgel verbouwd. De klaviatuur werd verplaatst naar de zijkant, en er werd een Prestant 8′ geplaatst, waarvoor een Mixtuur en een hoge stem moesten wijken. Het orgel is tot 1955 in Deursen gebleven.

In maart 1955 werd het door Verschueren gerestaureerd en uitgebreid. Het was toen opgesteld in de crypte van de Sint Martinuskerk te Gennep. In 1970 is het verplaatst naar de Christus Hemelvaartkerk in Sittard.

In 2011 is de firma Verschueren gestart met een restauratie van het instrument. Bij deze restauratie is de voorkantbespeling nieuw aangebracht. De dispositie werd ook gewijzigd en het pedaalklavier is verwijderd. Adviseurs bij de werkzaamheden waren Rogér van Dijk en Wim Diepenhorst. Het orgel is weer in gebruik genomen in 2012. 

De stemmingstemperatuur is Kirnberger III, de toonhoogte is a’ = 415 Hz. en de winddruk is 55 mm waterkolom.

Samenstelling van de Mixtuur: C: 2′ – 1 1/3′ -1 ‘. c’: 4′ – 2 2/3′ – 2′ – 1′. c”: 4′ – 2 2/3′ – 2′ – 2′.

Dispositie:

Manuaal:
Prestant 8′ (discant)
Holpijp 8′
Prestant 4′
Fluijt 4′
Quint 2 2/3′
Octaaf 2′
Sexquialter II sterk (discant)
Mixtuur III-IV sterk (2′)