Altenbruch, Sankt Nicolaïkirche, Hoofdorgel

Foto’s: Tjalling Roosjen © 2011

In 1501 werd er een orgel gebouwd voor de Sankt Nicolaïkirche in Altenbruch. Het instrument werd in 1561 uitgebreid met een rugpositief waarvan de kas vermoedelijk nog altijd aanwezig is. In de jaren 1647 – 1649 verving Hans Christoph Fritzsche het hoofdwerk. Eind 17 e eeuw voerde Matthias Dropa, een leerling van Arp Schnitger, een grote verbouwing uit. Hij vergrootte de manuaal- en Pedaalomvang, Hij verving de windladen van het Rückpositiv en Pedal en ook werden er enkele registers vervangen. In 1730 werd het orgel door Johann Hinrich Klappmeyer naar de westmuur van de kerk verplaatst. Ook werd het orgel uitgebreid met een Brustwerk dat vanaf een eigen klavier bespeelbaar is. Er werden ook enkele registers aan het Pedal en Hauptwerk toegevoegd.Daarna bleef het orgel tot +/- 1925 ongemoeid  waarna Karl Kemper het orgel rigoureus ombouwde. Rudolf von Beckerath restaureerde het orgel in 1970 en bracht het terug in de staat van 1730. In de jaren 2003 – 2004 voerde Jürgen Ahrend nog een restauratie uit. De enige koppel van het mechanische sleepladen-orgel is een schuifkoppel.

Dispositie:

Hauptwerk:   Brustwerk:    Rückpositiv:    Pedal:    Overige registers:
Quintadöhn 16′ Gedackt 8′  Prinzipahl 8′  Untersatz 16′  Zimbelstern  
Prinzipahl 8′ Gedackt 4′  Gedackt   8′ Prinzipahl   8′    
Gedackt 8′  Super Octav 2′ Quintadöhn   8′ Gedackt 8′ Koppelingen:  
Octav 4′ Quint 1 1/2′ Octav 4′ Octav 4′ Hauptwerk – Brustwerk
Waldflöit 2′ Scharff 3 fach Gedackt   4′ Corneth 2′     
Mixture 5 fach  Knop Regal 8′ Nasat 3′  Mixture 4 fach  Speelhulpen:   
Simbel 3 fach     Super Octav   2′ Posaun 16′  Tremulant,   
Trommeth 8′     Blockflöit 2′ Trommeth 8′ Ventil (per werk)  
Vox Humana 8′     Sesquialtera 2 fach    .    
Tremulant       Scharff   4 fach        
        Dulzian 16′         
        Kromphorn 8′