Banská Bystrica, Katedrála svätého Františka Xaverského (Cathedral of St. Francis Xavier)

Foto: Jan van der Male © 2008

Banska Bystrica, Parochiekerk.

Dispositie:

Manual I (C – a´´´) Manual II (C – a´´´) Manual III (C – a´´´) Pedal (C – f´)  
Bourdon 16 Kopula maior 8’ Flauto rúrková  8’ Principálbas (odG.v.prospect) 16’
Principál (prospect) 8’ Principál (prospect) 4’ Salicionál  8’ Subbas 16’
Kryt (Flute) 8 Flauta Minor 4’ Vox Coelestis (from c) 8 Oktávbas (extenzia v Princ. 16’, prospekt) 8’
Gamba (špicatá) 8 Seskvialtera II 2 2/3’ Nŏcny Roh 4’ Kvintbas 5 1/3’
Oktáva 4 Oktáva 2 Fugara 4’ Chorálbas II 4’ + 2’  
Flauta špicatá 4 Kvinta 1 1/3’ Nasard 2 2/3’ Fagot 16’  
Flauta lesná 2 Superoktáva 1 Principál 2’ Trúbka (transmisia z I.Man.)  8’
Mixtúra IV-V 1 1/3’ Dulcian 8’ Tecia 1 3/5’    
Trúbka (horizontal) 8’ Tremolo II Acúta IV 1’    
        Hoboj 8’    
        Tremolo III    
Combinations:              
Voľné kombinácie (free combinations): 8 x 8 x 8 x 2 =  1024 (Setzer), Sekvencér +, Sekvencér -.
Pomocné zariardinia (fixed combinations) : Pleno, Tutti, Crescendo (valec) (crescendo „WALTZER“),
 Žalúzie III (swell box), Vypínač cresc., Vypínač Jazýčkový (switch OF THE REEDS….), 
VypínačTrúbka (Tromba off), 1 Rezerva (Zvony) .
II/I, III/I, III/I 16’.
I/P, II/P, II/P.