Bordeaux, Basilique Saint-Michel, Hoofdorgel

Foto’s: Josien Ploeg  © 2015

Het orgel in de basiliek Saint-Michel in Bordeaux werd in 1869 door Joseph Merklin gebouwd. Hij gebruikte de bestaande orgelkassen en nog wat pijpwerk die in de jaren 1760-1765 waren geplaatst door Jean-Baptiste Micot. Het Merklin-orgel heeft niet ongeschonden de tijd doorstaan. In 1892 werd het door Gaston Maille geheel herbouwd. De dispositie werd in 1935 door Gloton enigszins gewijzigd. In 1961 voerde Schwenkedel een ingrijpende revisie uit, waarbij de tractuur werd geëlektrificeerd en de dispositie gewijzigd werd. Het orgel werd in 2008 gedemonteerd voor een restauratie door Bernard Hurvy, die in 2011 is afgerond. De elektro-pneumatische tractuur werd vervangen door een mechanische met Barkermachine. Ook is de dispositie gewijzigd.

Grand-Orgue: C – g3
Montre 16′
Bourdon 16′
Montre 8′
Bourdon 8′
Flûte Harmonique 8′
Prestant 4′
Flûte Octaviante 4′
Cornet 5 rangs
Fourniture 4 à 6 rangs
Bombarde 16′
Trompette 8′
Clairon 4′

Positif: C – g3
Bourdon 16′
Bourdon 8′
Flûte 8′
Salicional 8′
Flûte 4′
Quinte 2 2/3′
Doublette 2′
Plein-Jeu 4 rangs
Cor Anglais 16′
Trompette 8′
Cromorne 8′

Récit Expressif: C – g3
Bourdon 8′
Flûte Harmonique 8′
Dulciane 8′
Voix Céleste 8′
Flûte Octaviante 4′
Flageolet 2′
Cornet 5 rangs
Clarinette 8′
Basson Hautbois 8′
Trompette Harmonique 8′
Voix Humaine 8′

Pédale: C – g1
Soubasse 16′
Flûte 16′
Flûte 8′
Flûte 4′
Bombarde 16′
Trompette 8′
Clairon 4′

Combinaisons: 
Accouplements:
Pos/GO
Réc/GO
Réc 16’/GO
Réc/Pos
Tirasses:
GO
Pos.
Récit

Expression:
Récit par pédale à bascule au centre de la console 

Appels Anches: 
GO
Pos.
Récit

Appel Barker GO:
Tremblant Récit
Tonnerre